Llinell Cynhyrchu Bloc Gypswm

  • Gypsum Block Machine

    Peiriant Bloc Gypswm

    Mae'r powdr gypswm naturiol wedi'i galchynnu yn gyntaf yn cael ei anfon i seilo powdr, mae'r seilo gydag offeryn lefelu, ac ati. Yna mae'r powdr yn mynd i mewn i seilo pwyso, ar ôl ei fesur yn ôl graddfa electronig, mae'r deunyddiau'n mynd i mewn i gymysgydd trwy falf ffenwmatig. Mae'r dŵr yn mynd i mewn i'r cymysgydd trwy ddyfais mesur dŵr. Gellir ychwanegu ychwanegion eraill i mewn i gymysgydd yn unol â'r gofynion gwirioneddol.

  • Gypsum Block Production Line

    Llinell Cynhyrchu Bloc Gypswm

    Mae'r powdr gypswm, yn gyntaf yn cael ei anfon i seilo gan elevator bwced, yna mae'n cael ei fwydo i mewn i seilo dosio; ar ôl mesur yn gywir, mae'r powdr yn cael ei fwydo i gymysgydd. Mae'r deunydd crai a'r dŵr wedi'u cymysgu'n dda i slyri a'u tywallt i beiriant siapio. Yna mae gorsaf hydrolig yn gyrru system codi hydrolig i dynnu blociau gypswm allan o'r mowld. Ar yr un pryd, mae'r clamp gofod yn clampio, yn codi ac yn cludo blociau i'r iard sychu. Mae'r system gyfan yn cael ei rheoli gan PLC.